GS22
نـوع: جاکلیدی
رنگ بدنه: دودی

- ساخته شده از استیل مقاوم 

- دارای حلقه نگهداری کلید بصورت قفل ضامن دار که ضمن استحکام، سهولت در قرار دادن و یا برداشتن کلید را برای مصرف کننده فراهم می آورد. 

- جاکلیدی با ساختار فلزی 

- امکان حکاکی لیزر روی سطوح جاکلیدی وجود دارد.