355
نـوع: جاکلیدی
رنگ بدنه: استیل

- ساخته شده از استیل مقاوم 

- دارای حلقه مستحکم جهت اتصال کلید 

- جاکلیدی با ساختار فلزی که شکل خودرو روی سطح جاکلیدی تعبیه شده اشت.

- امکان حکاکی لیزر روی سطوح جاکلیدی وجود دارد.