CALAIS SET WITH JOURNAL
نـوع: ست کادویی
رنگ بدنه: کروم مات با دفتر جلد چرمی مشکی

- گیره و قطعات قلم با کروم آبکاری شده است.

- سادگی، زیبایی، سبکی، خوش دستی، روانی نوشتار، و هر آنچه که از یک قلم می توان انتظار داشت در این قلم متبلور شده.

- سایز دفتر A5 می باشد.

- دفتر با جلد چرمی بسیار نفیس و منعطف که لوگوی کراس روی آن نقش بسته است.

- دارای جای قلم در عطف دفتر

- داخل جلد دفتر یک پاکت تعبیه شده است.

- دارای کش جهت بسته نگه داشتن دفتر در جهت محافظت از دفتر در زمان هایی که مورد استفاده قرار نمی گیرد.

- دارای روبان جهت مارک کردن

- کاغذ دفتر 100 گرم، بدون اسید،  و به رنگ عاجی و خط دار می باشد.

- تمام صفحات در مقطع نزدیک به عطف پرفراژ شده تا در صورت نیاز به جدا شدن برگه از دفتر آسیبی به عطف و شیرازه دفتر وارد نشود.

- عطف دفتر دوخته شده و به راحتی 180 درجه باز می گردد.