چرا باید از خودنویس استفاده کنیم ؟

چرا باید از خودنویس استفاده کنیم ؟

1399/11/14 | 10:59


خودنویس معرف سبک زندگی شماست 

امروزه خودنویس دیگر ابزاری معمولی بری نوشتن نیست و در حقیقت معرفی از شما در نزد دیگران است که نشان از اصالت، جدیت و صلابت شما دارد . هیچ وقت فکر کردید که چرا مقامی مثل رئیس جمهور یک پیمان و یا فرمان حکومتی را با بیک امضا نمی کند .

 

خودنویس آرامش بخش است

استفاده از خودنویس برای نوشتن استرس های تایپ کردن را حذف و با ایجاد حس آرامش به شما وقت کافی میدهد تا فکر کنید و مطالبی فکر شده و عمیق تر را بر کاغذ جاری کنید .

 

احساس خوشایند نوشتن با خودنویس

خودنویس بدون نیاز به فشار دست جوهر را به سطح کاغذ منتقل می کند و با صدایی زیبا که از تماس نوک خودنویس با کاغذ ایجاد می شود همراه است نوشتن با خودنویس احساسی بسیار لوکس و خوشایند به فرد القا می کند

 

خودنویس باعث خوش خطی می شود

خودنویس باعث خوش خط تر شدن افراد می شود و این امر را می توان با مقایسه نوشتن متن با خودکار و خودنویس قابل مشاهده است .


 برچسب ها :