CALAIS SET WITH REFILLS

نـوع: خودکار تک
رنگ بدنه: بدنه کروم قطعات آبکاری طلای 23 عیار

- گیره و قطعات با طلای 23 عیار آبکاری شده است.

- بدنه قلم با کروم آبکاری شده.

- سادگی، زیبایی، سبکی، خوش دستی، روانی نوشتار، و هر آنچه که از یک قلم می توان انتظار داشت در این قلم متبلور شده.

- علاوه بر مغزی خودکار ( مشکی) که داخل قلم قرار دارد، 2 عدد مغزی اضافه (آبی و مشکی) نیز در کنار قلم بسته بندی شده که مصرف کننده می تواند مدتها از این قلم برای مصارف روزانه استفاده و دغدغه ای برای اتمام جوهر نداشته باشد.