1016

نـوع: جاکلیدی
رنگ بدنه: استیل

- ساخته شده از استیل مقاوم 

- دارای حلقه مستحکم جهت اتصال کلید 

- جاکلیدی با ساختار فلزی و به شکل خانه ساخته شده است

- امکان حکاکی لیزر روی سطوح جاکلیدی وجود دارد.