IPLOMAT CONVERTOR

نـوع: پمپ خودنویس
رنگ بدنه: سبز

 

- پمپ خودنویس ایپلمات با دهنه استاندارد که علاوه بر خودنویس های یوروپن قابلیت نصب روی اکثر قلم های موجود در بازار را دارد.