PEN DESK SET

نـوع: ست رومیزی
رنگ بدنه: چوبی

- ست جاقلمی رومیزی به همراه خودنویس و روان نویس 

- پایه جاقلمی از چوب طبیعی راش می باشد که روی آن پلاک استیل جهت درج نام یا لوگو نصب شده است.

- پایه های قلم علاوه بر اینکه 360 درجه در مقطع می تواند چرخش داشته باشد، در سه موقعیت عمودی و با زاویه نیز بصورت فنری ایستایی دارد. 

- خودنویس و روان نویس داخل قلاف هایی در بسته بندی شیشه ای عرضه گردیده که باید از بسته بندی خارج و محافظ های نوک از ان جدا و داخل قیف های پایه قلم گنجانده شود.