POESIE

نـوع: خودکار تک
رنگ بدنه: مشکی

-گیره و قطعات قلم با کروم آبکاری شده است. 

-نقوش روی بدنه فلزی جوری تولید شده که سطحی نرم و مخمل گونه را به بیننده القا می کند.

- گیره قلم منقوش به نشان پیر کاردن می باشد.

مقطع بالای قلم منقوش به نشان پیر کاردن می باشد.