AQUARIUS

نـوع: خودنویس تک
رنگ بدنه: آبی

-گیره و قطعات قلم با کروم آبکاری شده است. 

- حلقه میانی قلم که با کروم آبکاری شده در تضاد با بدنه های رنگی، زیبای خاصی به قلم بخشیده است.

- گیره قلم منقوش به نشان پیر کاردن می باشد.