SLIP

نـوع: خودکار تک
رنگ بدنه: استیل مات

- گیره و قطعات با  کروم آبکاری شده است.

- مقطع بالای قلم با زاویه ساخته شده است و زمانی که قلم در جیب قرار می گیرد نمای زیبایی را بوجود می آورد.