SIGNATURE FOUNTAIN PEN INK MIXING KIT

نـوع: شیشه جوهر خودنویس
رنگ بدنه: کیت ترکیب جوهر (شامل هفت رنگ جوهر در رنگ های آبی، قرمز، نارنجی، بنفش، سبز، فیروزه ای، قهو.ه ای)

- کیت ترکیب جوهر این امکان را به مصرف کننده می دهد که با ترکیب دو یا چند رنگ جوهر، رنگ جوهر خودنویس منحصر به فرد خود را تولید و استفاده نماید. این کار امکان جعل و تقلب را به صفر می رساند و نوشتار شما را اص و از دیگران متمایز می نماید.

- کیت ترکیب جوهر خودنویس شامل 7 شیشه جوهر پر، 1 شیشه خالی، یک قطره چکان، یک پمپ خودنویس، و بروشور راهنمای ترکیب رنگ می باشد.

- هر شیشه جوهر شامل 25 میل جوهر هست و هر ست شامل 7 شیشه جوهر در رنگهای قرمز، آبی، فیروزه ای، سبز، بنفش، قهوه ای، و نارنجی می باشد.

- یک شیشه خالی داخل ست وجود دارد تا مصرف کننده با قطره چکان میزان جوهر مد نظر خود از دو یا چند رتگ جوهر برداشته و داخل شیشه خالی با هم ترکیب نماید و بعد از انتقال به پمپ جوهر آن را در خودنویس خود استفاده نماید.

- در هر ست یک بروشور وجود دارد که داخل آن چارت ترکیب رنگ با نسبت یک به یک به عنوان راهنمای مصرف کننده برای ترکیب جوهر قرار دارد. بدیهی است در صورت رعایت نسبت ترکیب دو رنگ جوهر بصورت مساوی، خروجی رنگ مطابق چارت رنگ خواهد بود و مصرف کننده می تواند با افزودن میزان یکی از جوهر ها رنگ دلخواه و انحصاری خود را داشته باشد.